გვერდი_ბანერი

ქარხნის ტური

s45442241

ქარხანა

s38484853

EMI ტესტი

s91237745

Საწარმოო ხაზი

s69325020

SMT

s82448692

ოფისი

s37229842

ტალღის შედუღება

s17616123

დაბერების თარო

s43145470

ტესტის ლაბორატორია